Content feed Comments Feed

Tips On How To Score A In STPM Pengajian Am

Posted by Admin Wednesday, July 29, 2009


This is only a brief but compact tips from Mr. KOOI HUA ANG, an experienced teacher from Taiping, Perak.

KERTAS 1

BUAT ULANGKAJI SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS STPM

Hafal dan faham nota ringkas/peta minda anda.


KERTAS 2

Bahagian A :

FIKIRKAN IU TENTANG SOSIAL,EKONOMI, POLITIK ATAU

SKOP: FAKTOR SENDIRI, KELUARGA, RAKAN, SEKOLAH, MASYARAKAT, KERAJAAN.

Isu Petro, peperiksaan,kemiskinan,kad kredit, bahan picisan,pengangguran siswazah,PBB


Bahagian B :

TIDAK RELEVAN JIKA ANDA TULIS IU SOSIAL (CTH;ISU MORAL/AGAMA, EKONOMI(SUMBER PENDAPATAN) ,POLITIK(UNDANG-UNDANG/KEMPEN KERAJAAN)

Pemanasan global,kitar semula,jerebu,hakisan tanah, makanan seimbang/tambahan, gula,susu ibu,penyakit moden (kanser,jantung,kardiovaskular), langkah meningkatkan taraf kesihatan,penerokaan angkasa lepas, bioteknologi (pertanian), kesan ICT (E-Dagang,Pendidikan/E-Pembelajaran),teleperubatan, R&D (perindustrian), Sains & teknologi (sukan)


Teknik menghurai Idea Utama

i) Kembang kata kunci/key word

Cth soalan : Langkah mengatasi lumba haram?

IU :Individu

KW 1: Ubah sikap –sayang nyawa, jangan berego tinggi

KW 2: Pegangan agama –patuhi ajaran, amalkan ajaran

ii) 1H5W (How ?Wha? Why? When? Where? Who?)

Bahagian C :

Soalan (i) Boleh ambil terus daripada petikan jika tidak tahu membina ayat sendiri (skor 1%)

Tidak boleh salin keseluruhan petikan (0%)

(ii) Boleh ambil idea/fakta daripada petikan jika releven.

Tulis 3 IU (idea utama) jika tidak pasti kehendak soalan

Tidak boleh lebih daripada 50 perkataan.


Bahagian D

Camlah kata kunci bagi setiap graf. Baca soalan, lakar jawapan kemudian semak jawapan anda.


Bahagian E

Cam kata kunci –pastikan kehendak soalan (pola perubahan/perbandingan). Kenalpasti format jawapan samaada asingkan HD (Huraian Data) dan HA (Huraian Alasan) atau gabung HB,HA dalam 1 perenggan yang sama (1IU).

Source: http://e-learningpengajianam.blogspot.com/

Tweet This

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Visitors

Free counter and web stats